Tổng Quan Ngành Bảo Hiểm

Mới đây, tại Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN và Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Nhu cầu bảo hiểm của người dân, của các tổ chức kinh tế - xã hội sẽ ngày càng tăng lên, đây là cơ hội để thị trường bảo hiểm phát triển”.

Thị trường bảo hiểm đang có cơ hội tăng tốc bởi: Mức sống của người dân dự kiến sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới; đối tượng có thu nhập khá chưa tham gia bảo hiểm còn nhiều; người dân và các DN ngày càng ý thức mua bảo hiểm nhằm phòng rủi ro trong tương lai... Đây là những yếu tố thuận lợi góp phần tiếp tục thu hút các nhà đầu tư thành lập DNBH tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các DNBH phát triển nhiều sản phẩm bảo hiểm mới, đa dạng, phù hợp với nhu cầu của các đối tượng khách hàng. Năm 2014, nhiều DNBH khẳng định sẽ chú trọng đến hiệu quả nghiệp vụ hơn là tăng doanh thu, thị phần bằng mọi giá. Để tăng cường chất lượng sản phẩm và dịch vụ bên cạnh các hoạt động kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và năng lực quản trị điều hành theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế...thì nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng là một xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp trong ngành bảo hiểm.

Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, Hoa Sao đã và đang cung cấp dịch vụ Chăm sóc khách hàng trọn gói với hệ thống Contact Center chuyên nghiệp, xử lý tương tác khách hàng đa kênh qua điện thoại, email, social network, với hệ thống nhân sự được đào tạo bài bản chuyên nghiệp và quy trình quản lý chất lượng tiêu chuẩn… đảm bảo cung cấp cho hãng bảo hiểm dịch vụ CSKH tốt nhất.