Giải pháp Telemarketing & Telesales

Tương tác với khách hàng qua kênh thoại trở thành phương thức Telemarketing và Telesales hiệu quả cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, với nhiều ưu điểm so với các kênh truyền thống.

Ở Hoa Sao, giải pháp tổng đài outbound (gọi ra kênh thoại) được thiết kế thông minh để đảm bảo nhiều mục tiêu về dịch vụ khách hàng và bán hàng của Doanh nghiệp. Các chiến dịch của Tổng đài gọi ra (Outbound Contact Center) tại Hoa Sao: 

giải pháp telesale - telemarketing

telesales/telemarketing
Bán hàng qua điện thoại (Telesales)
telesales/telemarketing
Thiết lập cuộc hẹn – Mời tham gia sự kiện (Appointment setting)
telesales/telemarketing
Happy calling
telesales/telemarketing
Chương trình chào mừng thành viên mới (Welcome call)
telesales/telemarketing
Cross-sales, Up sales Sản phẩm/Dịch vụ
telesales/telemarketing
Khảo sát khách hàng trên kênh thoại (Tele-survey)
telesales/telemarketing
Gia hạn hợp đồng
telesales/telemarketing
Tái kích hoạt tập khách hàng (Re-activation)
telesales/telemarketing
Chương trình duy trì và phát triển khách hàng trung thành (Loyal Customer Program)

Sự khác biệt trong giải pháp Telemarketing - Telesales của Hoa Sao

 Mô hình Mining-Duplex thông minh

Mô hình tổng đài gọi ra được thiết kế thông minh, giúp Doanh nghiệp thực hiện đồng thời nhiều chương trình gọi ra mà không cần phải thực hiện nhiều chiến dịch tách rời.

 Đội ngũ nhân sự Telesale - Telemarketing thiện chiến, chuyên nghiệp

Với đòi hỏi khắt khe của một tổng đài gọi ra, đội ngũ điện thoại viên làm việc tại tổng đài outbound của Hoa Sao được huấn luyện với đầy đủ sự tinh tế về ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống thông minh, tinh thần thiện chiến với mục tiêu kinh doanh và luôn luôn sẵn sàng để thích nghi và áp dụng những chiến thuật kinh doanh mới để tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

 Tổng đài đa ngôn ngữ

Tiếng Việt - Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Ý - Tiếng Đức - Tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam…

Tìm hiểu dich vụ: Nhắc thanh toán thu hồi nợ tại Hoa Sao

Hoa Sao sẽ tư vấn Chiến dịch gọi ra phù hợp cho từng Doanh nghiệp

Hotline  
: 1900.1739
Email   
: Contact@hoasao.vn
Form đăng ký